Başvuru

Etik Kurul her ayın ilk haftasında toplanır. Ayın 15’ine kadar yapılan proje başvuruları takip eden ayın ilk haftasında toplanan etik kurulda değerlendirilir.  Ayın 15’inden sonra yapılan başvurular ise bir sonraki etik kurul toplantısında değerlendirmeye alınır.

Proje başvuruları, Etik Kurul Başkanlığı Sekreterliğine yazılı imzalı dilekçe ile şahsen yapılır.

Yazılı imzalı başvuru dilekçesi ekine başvuru formu ve etik kurul tarafından incelenmesi istenen bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekir.

Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.


Dr. Öğr. Üyesi BURÇAK ASLAN ÇELİK
Güncelleme : 1.10.2018 16:14:59