İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı
Telefon / 0
E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme15.04.2013 10:47:30

Yrd.Doç.Dr. ADNAN MEMDUHOĞLU

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Genel Sekreterlik Genel Sekreter V.
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü V.

Adı Soyadı: Adnan Memduhoğlu

Doğum Tarihi: 04.08.1971

Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İlâhiyat

Marmara Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Temel İslâm Bil. / İslam Hukuku

Sakarya Üniversitesi

1998

Doktora

Temel İslâm Bil. / İslam Hukuku

Selçuk Üniversitesi

2008

 

 Akademik Unvanlar:

YardımcıDoçentlik Tarihi : 2009

.   İdari Görevler

Yüksekokul

Müd. Yrd.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat M. Y. O.

2008-2009

Fak.Dekanı, İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Kırgızistan Oş Devlet Üniv. Araşan İlahiyat Fakültesi

2010-2011


  Güncelleme : 13.05.2013 20:14:18
  PROJELER

  1.         MEMDUHOĞLU, A., “Diyarbakır,Siirt ve Mardin İlleri Havzasında Orijinal Yazma Eserlerin Tespiti ve KaydaAlınması”, (Yardımcı Araştırmacı ) Yüzüncü Yıl Üniversitesi RektörlüğüBilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, 2006-İLH –B29 nolu, Van, 2006–2008.

  2.        MEMDUHOĞLU, A., “Siirt İliTillo/Aydınlar İlçesindeki El Yazma Eserlerin Tespiti ve Kayda Alınması”,(Proje Yürütücüsü) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraştırmaProjeleri Başkanlığı, Van, 2009-

  3.         MEMDUHOĞLU, A., “Kırgızistan’da Din Eğitimi” Konulu Uluslararası Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı,Bişkek 2011. 

  Bilimsel Faliyetler

  1.         Diyanet İşleri Başkanlığı, Van Hizmetİçi Eğitim Merkezinde İslam Hukuku Dersleri, Van 2004–2008.

  2.         Gazi Üniv. Çorum İlahiyat Fakültesi’ndedüzenlenen I. İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim Öğretim MeseleleriKoordinasyon Toplantısı ve İslam Hukuk Usulsünün Problemleri Sempozyumu’nakatılımcı-müzakereci olarak iştirak. 13–15 Mayıs 2004, Çorum.

  3.         Erciyes Üniv. İlahiyatFakültesi’nde düzenlenen II. İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim ÖğretimMeseleleri Koordinasyon Toplantısı’na katılımcı-müzakereci olarakiştirak. 28–29 Mayıs 2005, Kayseri.

  4.         AnkaraÜniv. İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen V. İslam Hukuku Anabilim DalıEğitim Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı’nakatılımcı-müzakereci olarak iştirak. 02–04 Haziran 2008, Ankara.

  5.         “Hz. Peygamber’in Güzel Ahlakı”(2009 Nisan ayı içerisinde Kutlu doğum Haftası Dolayısıyla Hakkâri’yebağlı Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde düzenlenen panelde yapılan konuşma).

  6.         “Her Müslümanın Bilmesi Gerekenİlmihal Bilgileri”  (2009 Nisan ayıiçerisinde Kutlu doğum Haftası Dolayısıyla Van Merkür TV’de yayımlanankonuşma)

  7.         Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesitarafından düzenlenen “VI.İslâm Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı Ve İslâm Fıkhı AçısındanHelal Gıda” Sempozyumu’nakatılımcı-müzakereci olarak iştirak (3–4 Haziran 2009, Uludağ-Bursa)

  8.         “Fukahânın İhtilâf Sebepleri”Akademik Seminer Sunumu, Bişkek/Kırgızistan 2010.

  9.         “Ashâb-ı Kirâmın Hz. Peygamber’eBağlılık ve Muhabbetleri” Konulu Konferans, Bişkek/Kırgızistan 2010.

  10.      “Kırgızistan’dakiDin Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Konusunda Bazı Tespit ve Öneriler” OşDevlet Üniversitesi Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Fakültesi,Bişkek/Kırgızistan 2010.

  11.      “Kırgızistan’ın Özgen ŞehrindeYatan İmam Serahsî’nin Hayatı, Eserleri ve Fıkhî Kişiliği” Oş DevletÜniversitesi Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Fakültesi SeminerSunumu, Bişkek/Kırgızistan 2010.

  12.       “Yaşayan Kur’an Hz. Peygamber”(2010 yılı içerisinde T. C. Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği veKırgızistan Müftiyatı tarafından organize edilen Kutlu doğum Haftasımünasebetiyle Bişkek’te düzenlenen konferansta yapılan konuşma. Kırgızistan,2010.)

  13.       “Rasulullah(s.a.v) Efendimizin Kutlu Doğumu” (2011 yılı MevlitKandili Dolayısıyla T. C. Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğitarafından Bişkek’te düzenlenen konferansta yapılan konuşma. Kırgızistan,2011.)

  14.       "Hz.Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku"DİB Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Baykan, 2012.

  15.       "Hz.Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku"DİB Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Şirvan, 2012.

  16.       "Hz.Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku"DİB Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Pervari, 2012.

  17.       Samsun Ondokuz Mayıs Üniv.İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen İslam Hukuku Anabilim Dalı Eğitim Öğretim Meseleleri KoordinasyonToplantısı’na katılımcı-müzakereci olarak iştirak. 5-6 Mayıs 2012,Samsun.

  DİĞER YAYINLAR

  Diğer Yayın veFaaliyetler:

  1.         Мемдухоглу, Аднан., «Ислам дининдеаялзатынын орду», İslam’da Kadının Değeri” Ак Башат, ISSN: 1694–5719, Баскы: 1 (24), Бишкек 2010, 43–44 бет.

  2.         Мемдухоглу, Аднан.,  «АстрономияИлиминин Залкары Ибрахим Хаккы»,Ак Башат,ISSN: 1694–5719, Баскы:1 (24), Бишкек 2010,40–42 бет.

  3.         Мемдухоглу, Аднан., «Акыркы пайгамбардын биркүнү», Ак Башат,ISSN: 1694–5719, Баскы:2 (25), Бишкек 2010,27–29 бет.

  4.         Мемдухоглу, Аднан.,  «Куран менен сүннөт-ажырагыс бир бүтүн»», Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 3 (26), Бишкек 2010, 6–8 бет.

  5.         Мемдухоглу, Аднан.,  «Ибадат деген эмне?», Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 4 (27), Бишкек 2010, 3–4 бет.

  6.         Мемдухоглу, Аднан.,  «Бул дүйнөгө жана акыретке болгон мамиле», Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 5 (28), Бишкек 2010, 3–4 бет.

  7.         Мемдухоглу, Аднан.,  «Акыретке ишенүүнүн пайдасы», Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 5 (28), Бишкек 2010, 15–17 бет.

  8.         Мемдухоглу, Аднан.,  «Мусулмандын дүйнө таанымы»,  Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 5 (28), Бишкек 2010, 27–28 бет.

  9.         Мемдухоглу, Аднан.,  «Зекеттин коомдук ынтымакка кошкон салымы»,  Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 5 (28), Бишкек 2010, 39–41 бет.

  10.       Мемдухоглу, Аднан.,  «Маркумду жерге берүү жана жаназа тууралууучкай кеп»,  Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 6 (29), Бишкек 2010, 5–7 бет.

  11.       Мемдухоглу, Аднан.,  «Жихад-жакшылыкка жанүрөө»,  Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 1 (30),Бишкек 2011, 8–9 бет.

  12.       Мемдухоглу, Аднан.,  «Ислам мүмкүнчүлүгү чектелгендер тууралууэмне дейт?»,  Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 2 (31),Бишкек 2011, 4–6 бет.

  13.       Мемдухоглу, Аднан.,  «Оорулуу адамга башка адамдын мүчөлөрүнсалууга шарият кандай карайт?»,  Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 2 (31),Бишкек 2011, 43 бет.

  14.       Мемдухоглу, Аднан.,  «Исламда жаза укугунун негиздери»,  Ак Башат,  ISSN: 1694–5719, Баскы: 3 (32),Бишкек 2011, 12-13 бет.

  15.      MEMDUHOĞLU, A., “Peygamber Efendimizin(s.a.s.) Bir Günü Nasıl Geçerdi?”, Şefkat, ISSN:1309-5498, Sayı: 4, İstanbul 2010, s. 10-13.

  16.       MEMDUHOĞLU, A., “Din Eğitiminde İlkMerhale: Kur’ân Öğrenim Ve Öğretimi”, Şefkat, ISSN:1309-5498, Sayı: 6, İstanbul 2010. 

  Yayımlar


  Uluslararası diğer hakemli dergilerdeyayınlanan makaleler

  1.         MEMDUHOĞLU, A., “İslam Hukuku’na Göre Çocuğun Bakım VeTerbiyesi (Hidâne)”, AraşanSosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi, ISSN: 1694–5808, Sayı: 9-10, Bişkek 2010, s. 71–83.

  2.        MEMDUHOĞLU, A., “ДинийИбадат Катары Зекет Жана Анын Коомдук Пайдалары”(Dini Bir İbâdet Olarak Zekât VeToplumsal Faydaları), Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi, ISSN: 1694–5808,Sayı: 9-10, Bişkek 2010, s. 211–219.

  3.         МЕМДУХОГЛУ Аднан., “Абу Ханифанын Өмүр ТаржымалыЖана Фыкых Илимине Кошкон Салымы” (Ebû Hanîfe’nin Hayatı Eserleri ve Fıkıh İlmine Katkıları), Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi, ISSN: 1694–5808,Sayı:11-12, Bişkek 2010, s. 67–81.

  4.         МЕМДУХОГЛУ Аднан., “Имам Сарахсийдин Өмүр ТаржымалыЖана Эмгектери”(İmam Serahsî’nin Hayatı ve Eserleri), Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi, ISSN:1694–5808, Sayı: 11-12, Bişkek 2010,s. 157-170.

  Uluslararası bilimseltoplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan   bildiriler

  1.         MEMDUHOĞLU, A., “Molla Halil es-Siirdî ve Usûlü’l-Fıkh Adlı Yazma Eseri”, 7-9 eylül 2007, SiirtUluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu, İstanbul, 2008.

  2.         MEMDUHOĞLU, A., “İslâm Aile HukukundaDoğum ve Sonuçları Açısından Çocuk Hakları ve Sorumlulukları”, 2005 YılındaRize’de Düzenlenen Çocuk Sorunları ve İslâm Sempozyumu, İstanbul, 2010.

  3.        MEMDUHOĞLU, A., “Ahkâm Âyetlerini Yorumlamada FakihlerinYöntemleri Ve İhtilaf Sebepleri –Mâide 5/6 Örneği- ”, Kur’an Akademisi, İstanbul, 2009.

  4.         MEMDUHOĞLU, A., “Çağını İyi Okuyan BirFakîh Olarak Âmidî ve Sahabe İctihadı Konusundaki Yaklaşımı”, Uluslararası Seyfuddin Amidi Sempozyumu,24-26 Ekim 2008, Diyarbakır.

  5.         MEMDUHOĞLU, A., “Kırgızistanİlahiyat Fakültelerinde Okutulan Fıkıh Derslerinde Verimliliğin ArtırılmasınaYönelik Tespit ve Öneriler –Araşan İlahiyat F. Örneği-”, Almatı,Kazakistan, 21-23 MAYIS 2010.

   

        7.4.  Yazılan uluslararası kitaplarveya kitaplarda bölümler

        7.5.  Ulusal hakemli dergilerdeyayınlanan makaleler

        7.6.  Ulusal bilimsel toplantılardasunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

        7.7.  Diğer yayınlar

  Ulusalve Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Çeviri, Rapor ve Tanıtım Yazıları:

  1.         MEMDUHOĞLU, A., “ModernDönemde Dini İlimlerin Temel Meseleleri Sempozyumu”, Marife Dergisi,sy. 5/1, s. 251–256, Konya, 2005.

  2.         MEMDUHOĞLU, A., "VI. İslam Hukuku Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve İslamFıkhı Açısından Helal Gıda Sempozyumu" (3-4 Haziran 2009,Uludağ-Bursa), İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı:13, s.251-256, Konya2009.

  3.         MEMDUHOĞLU,A., “Uluslararası Seyfuddin Amidi Sempozyumu/ Internatıonal Conference OnSayf Al-Dın Al-Âmidî” (Diyarbakır), Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi, ISSN:1694–5808, Sayı: 9-10, Bişkek 2010,s. 231-236. 

  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

    Yüksek Lisans Tezleri

  1.  Asılbek Mambetov, “Zekâtın ToplumsalYararları”, Oş Devlet Üniversitesi Araşanİlahiyat Fakültesi, Kırgızistan 2010.

  2.   AzamatTurdukeyev, “İmam Serahsî ve Talak Konusundaki Görüşleri” , Oş Devlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi, Kırgızistan2010.

  3.   AshatArasulov, “Ebu Hanife ve Fıkhı Ekber Adlı Eseri”, OşDevlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi, Kırgızistan 2011.

  4.   Asilbek İsakov, “İslam Hukuku’nda MudârebeOrtaklığı”, Oş Devlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi,Kırgızistan 2011.

  5.Zubeydullah Seferaliyev, “İmam Malik’in Hayatı ve Fıkıh İlmine Katkıları”, Oş DevletÜniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi, Kırgızistan 2011.

  6. Şahimardan Orunbekov,“İmam Şâfiî’nin Hayatı ve Fıkıh İlmineKatkıları”, Oş Devlet Üniversitesi Araşanİlahiyat Fakültesi, Kırgızistan 2011.

  7.   CırgalbekAbdirazakov, “İmam Ahmed bin Hanbel’in Hayatı ve Fıkıh İlmine Katkıları”, Oş Devlet Üniversitesi Araşan İlahiyat Fakültesi, Kırgızistan2011.