Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya
Telefon (0484) 212-1111 / 3450
Kurumsal E-Posta kesici  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme14.03.2017 16:11:04

Doç.Dr ÖKKEŞ KESİCİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı V.
Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı
Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürü
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Adı Soyadı: Ökkeş KESİCİ

Doğum Tarihi: 20.04.1960

Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Coğrafya Bölümü

Atatürk Üniversitesi

1985

Y. Lisans

Coğrafya Bölümü

Atatürk Üniversitesi

1988

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Coğrafya Bölümü

Atatürk Üniversitesi

1992

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  : Türkiye-Suriye Sınırı Boylarındaki Köy Yerleşmelerinin Başlıca Sorunları: Asmacık Köyü Örneği

Tez Danışmanı: Prof.Dr.HAYATİ DOĞANAY

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı : Kilis Yöresinin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası

Tez Danışmanı: Prof.Dr.HAYATİ DOĞANAY

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

 Fen-Edebiyat Fakültesi Atatürk Üniversitesi

1986-1992

Dr.Arş.Gör.  

 Fen-Edebiyat Fakültesi Atatürk Üniversitesi

1992-1993

Yar.Doç.

 Fen-Edebiyat Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1993-2002

Yar.Doç.

 Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Gaziantep Üniversitesi

2002-2007

Yar.Doç.

 Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2007-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  : Yeni İlköğretim Müfredat Programı Işığında İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler Derslerinde Coğrafya Konularının Öğretimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Projelerde Yaptığı Görevler :

Proje Yürütücüsü: "Van'ın Şehirsel Fonksiyonları, Etki Bölgesi ve Şehir İçi Arazi Kullanışı" Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu (95-FED-387), 1995, Van.

Proje Görevlisi: "Kaçkar Dağı Milli Parkının Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı" isimli Tübitak Projesi kapsamında "Genel Buzul Morfolojisi ve Kaçkar Dağlarının Buzul Morfolojisi" Konularında Dersler Verilmesi, 2003-2005, Rize.

Proje Seçici Kurul Üyeliği: DPT Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans). 2004-2007, Ankara.

Proje Görevlisi: "Erzurum Palandöken Dağları, Erzurum ve Sarıkamış Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi" isimli Tübitak Progjesi kapsamında "Küresel Isınma ve Doğu Anadolu Buzulları Üzerindeki Etkileri" konularında Dersler Verilmesi, 2005-2008, Erzurum.

Proje Araştırıcısı: "Van Gölü'nde Su Seviyesinin Değişmesi: Nedenler, Çözümler ve Önlemler"  DPT (96-FED-021) 1995-2000, Van.

Proje Yürütücüsü: "Küresel Isınma Çerçevesinde Süphan ve Cilo Dağlarında Buzul Morfolojisi Araştırmaları".TÜBİTAK Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG), Proje No:101Y131, Nisan 2005, Ankara.

Proje Danışmanlığı: Kilis Kültür Envanteri. Avrupa Birliği Projesi. 2008, Ankara.

Bağımsız Değerlendiricilik (Proje Seçici Kurul Üyeliği): Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA). 2011, Van.

İdari Görevler :

Bölüm Başkanlığı-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü (Temmuz 1993-Kasım 2000).

Araştırma Merkezi Müdürlüğü- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Araştırma ve Uygulama Merkezi (Eylül 1995-Haziran 2002).

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (1993-1997).

Bölüm Başkanlığı- Kilis 7 Aralık Üniversitesi  M. R. Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü (Mart 2003-Ocak 2007).

Dekan Yardımcılığı-Kilis Aralık Üniversitesi M. R. Eğitim Fakültesi (17 Kasım 2004-Şubat 2008).

Senato Üyeliği-Gaziantep Üniversitesi (2005-2008).

Bölüm Başkanlığı-Kilis 7 Aralık Üniversitesi M. R. Eğitim Fakültesi-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (Nisan 2009-2013).

Senato Üyeliği- Kilis Aralık Üniversitesi (Kasım 2010).

Bölüm Başkanlığı: Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü (2013- Devam ediyor)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Coğrafya Kurumu (1988- Devam Ediyor)

Güncelleme : 14.03.2017 15:59:22
ESERLER

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Ö. Kesici, R. Sındır, O, Deniz, & M. M. Alirızayev., 17th International Cartographic Conference konferansı dahilinde "17th International Cartographic Conference Proceedings" bildiri kitapçığındaki "“A Study and Mapping of Landslides Situated in Great Caucasus-Azerbaijan Domains in the Northeast Slope by the Aerial Photos”", 699-703 pp., Barcelona, Spain., September 1995

A. Öztürk, Ö.Kesici, Management of Turkish Lakes. Reservoirs and Wetlands konferansı dahilinde "Conservation and Management of Lakes, Reservoirs and Wetlands in Turkey" bildiri kitapçığındaki "On the Ecology, biology & Productivity of Lake Van and Setting the Phenomenon of Rise in the Water Level in Recent Years on a Scientific Basis", 15-27 pp., Antalya, Türkiye, November 1996

Ö. Kesici, Inaugural International Meeting of IGCP 518 Fluvial Sequences as Evidence for Landscape and Climatic Evolution in the Late Cenozoik konferansı dahilinde "Inaugural International Meeting of IGCP 518 Fluvial Sequences as Evidence for Landscape and Climatic Evolution in the Late Cenozoik" bildiri kitapçığındaki "Retreat of Mount Süphan Glaciers with Special Reference to Global Warming", 17 pp., Şanlıurfa, Türkiye, Eylül 2005

Ö. Kesici, Fluvial Archives Group konferansı dahilinde "Fluvial Archives Group Conference & Field Excursion" bildiri kitapçığındaki "Geomorphological Evidence of Climatic and Environmental Changes on Mount Süphan Since the Last Glacial", 25 pp., İzmir, Türkiye, Eylül 2006

Ö. Kesici ve Diğerleri, International Conference on Remote Sensing and GIS/GPS konferansı dahilinde "International Conference on Remote Sensing and GIS/GPS" bildiri kitapçığındaki "Revealing of Morphotectonic Blocks of the Southeast Caucasus on the Base of Aero and Space Imageries Interpretation", 1 pp., Hyderabad, India, Şubat 2001

 Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

Ö. Kesici, Kilis Yöresi’nin Coğrafyası, 194 pp., Ankara Türkiye, Kilis Kültür Derneği, 1994

Ö. Kesici, H. Çelik, E. Y. Demirci, B. Oğuzbaşaran, İ. Kali, E. Özkahraman, Cumhuriyetin 75. Yılında Van (Coğrafya), 19-35 pp., Ankara, Türkiye, Erk Yayıncılık, Ankara, 1998

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Ö. Kesici, "Kilis Yöresi’nde Köy Adları", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 131-134 pp., 1993

Ö. Kesici, "Kilis Yöresi’nin İklimi ve Tarımsal Faaliyetlerle İlişkisi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 147-178 pp., 1994

Ö. Kesici, "Kilis’in Şehir Coğrafyası Özelliklerine Genel Bir Bakış", Doğu Coğrafya Dergisi , 246-280 pp., 1995

Ö. Kesici, "Kilis Yöresi’nde Kır Konutları", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Sosyal Bilimler) , 65-74 pp., 1996

Ö. Kesici, "Kilis Yöresi Kırsal Kesiminde Göçler", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Sosyal Bilimler) , 149-158 pp., 1996

 Diğer yayınlar :

 Ökkeş KESİCİ, Küresel Isınma Çerçevesinde Süphan ve Cilo Dağlarında Buzul Morfolojisi Araştırmaları.TÜBİTAK Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG), Proje No:101Y131, Nisan 2005, Ankara.

Kesici, Ö. (2006). Doğu Anadolu Buzulları ve Küresel Isınmanın Etkileri. Palandöken Dağları (Erzurum) ve Sarıkamış (Kars) Çevrelerinin Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı II İsimli Tübitak Projesinde Verilen Ders. Haziran 2006.