Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Telefon / 2817
E-Posta a.yilmaz  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme18.07.2014 10:18:12

Doç.Dr AYHAN YILMAZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi Kordinatör

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı

Ayhan YILMAZ

Unvan

Yrd. Doç. Dr.

Telefon

04342285172, Dahili: 273

E-mail

a.yilmaz@beu.edu.tr

Doğum Tarihi/Yeri

1975-Ağrı


ÖĞRENİM DURUMU

DOKTORA

Üniversite adı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Akademik Birim/mezuniyet Yılı

Fen Bilimleri Enstitüsü 2002-2006

YÜKSEK LİSANS

 

Üniversite adı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Akademik Birim/mezuniyet Yılı

Fen Bilimleri Enstitüsü 1998-2001

LİSANS

 

Üniversite adı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Akademik Birim/mezuniyet Yılı

Ziraat Fakültesi 1994-1998

Güncelleme : 27.10.2014 10:31:56
E-DERLEMELER

E1- YILMAZ A CENGİZ F 2005. Çiftlik hayvanlarında immunokastrasyon uygulamasının besi gücü ve üreme özelliklerine etkisi. YYÜ Fen Bil. Enst. Derg., 10 (1): 6-11.

E2- YILMAZ A KARACA S 2008. Ruminantlarda besleme davranışı ve değerlendirme prensipleri. HR.Ü.Zir. Fakt. Derg., 12 (2): 79-84.

E3- YILMAZ A 2009. Spermatogonial kök hücreleri ve transplantasyonu. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 46 (2): 145-154.

E4- YILMAZ A HAKAN B 2010. Spermatogenesis süreçlerinin düzenlenmesinde GDNF’nin ( gliyal hücre türevi nörotropik factor ) rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2):83-87.

D-ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

D1- AYGÜN T YILMAZ A 2002. Norduz erkek oğlaklarında bazı testis özellikleri. 3. Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Ekim, Ankara

D2- DAŞKIRAN İ YILMAZ A ÇETİN AÖ. 2004. Norduz keçi yetiştiriciliği ve bazı tanımlayıcı ölçüleri. 4. Ulusal Zootekni Kongresi, 1-3 Eylül, Isparta, Türkiye.

D3- AYGÜN T KARAKUŞ F YILMAZ A GÖKDAL Ö ÜLKER H 2004. Van ili merkez ilçede et tüketim alışkanlığı. 4. Ulusal Zootekni Kongresi, 1-3 Eylül, Isparta, Türkiye.

D4- ZER C YILMAZ A AYGÜN T 2005. Gen mühendisliği ve ekolojik tarım gelişmeleri kapsamından tarımsal üretim. GAP IV Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Türkiye.

D5- YILMAZ A CENGİZ F KARAKUŞ F 2005. Koçlarda üreme davranışı. GAP IV Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Türkiye.

D6- YILMAZ A KARAKUŞ F YEŞİLOVA A 2007. Koçlarda cinsel davranış özellikleri ve yaşa göre değişimi. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

D7- YILMAZ A CENGİZ F 2007. Norduz erkek toklularında sperma özellikleri ve yaşa göre değişimi. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

D8- YILMAZ A KARACA S 2007. Ruminantlarda besleme davranışı ve değerlendirme prensipleri. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

D9- GÖKDAL Ö ATAY O KUM Ş YILMAZ A EREN V ÇETİNER Ş 2007. Karya tipi erkek kuzularda rasyona ilave edilen vitamin E’nin eşeysel davranış, testis özellikleri ve ergenlik çağı başlangıcı üzerine etkileri. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

D10- YILMAZ A 2007. Analık davranışının genetik temeli ve yavrularının yaşama gücüyle ilişkisi (Çeviri)1. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

D11- YILMAZ A GÖKDAL Ö 2009. Tür içi ve türler arası testis doku parçacıklarının transplantasyonu ve gelecekte kullanım olanakları. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 13-16 Aralık, Antalya, Türkiye.

d12- KARAKUŞ F KOR A BİNGÖL M TUNCER MS YILMAZ A CENGİZ F 2010. Norduz ve Kıl keçilerinde Kıl verimi ve kalitesinin belirlenmesi. 10. Keçicilik Kongresi. 24-26 Haziran, Çanakkale, Türkiye.

D13- KARAKUŞ F KOR A BİNGÖL M TUNCER MS YILMAZ A CENGİZ F 2010. Norduz Keçisi ve Kıl keçilerinde elde edilen üst ve alt kıllarda bazı fiziksel özellikler arasındaki fenotipik korelasyonlar. 10. Keçicilik Kongresi. 24-26 Haziran, Çanakkale, Türkiye.

D14-KARACA S YILMAZ A KOR A BİNGÖL M CAVİDOĞLU İ 2011. Ekstansif ve entansif koşullarda besiye alınan Norduz erkek toklularında kesim-karkas özellikleri, et kalitesi ve yağ asit kompozisyonu. 7. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Eylül, Adana.

D15- YILMAZ A KARACA S BİNGÖL M KOR A 2011. Norduz keçisi oğlaklarında yaşama gücü ve sütten kesim ağırlığı üzerine analık davranışı puanının (MBS) etkisi. 7. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Eylül, Adana.

D17- BİNGÖL M GÖKDAL Ö AYGÜN T YILMAZ A DAŞKIRAN İ 2011. Norduz keçilerinde bazı tanımlayıcı verim özellikleri ve vücut ölçüleri. 7. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Eylül, Adana.

D18- SER, G. KAKİ, B., YEŞİLOVA A., YILMAZ, A. 2013. Genel doğrusal karışık modellerde farklı kovaryans yapıları ve tahmin yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması. 8. Ulusal Zootekni Kongresi, 05-07 Eylül 2013, Çanakkale.

D19- YILMAZ, A., KARAKUŞ, F., HAKAN, B., STORMO K., CENGİZ, F., ÜLKER, H. 2013. Koçlarda üreme fonksiyonlarının baskılanmasında kapsüle edilmiş OL (Ovalbumin_LHRH-7) proteininin tek enjeksiyon olarak etkinliği. 8. Ulusal Zootekni Kongresi, 05-07 Eylül 2013, Çanakkale.

D20- KARACA, S., ERDOĞAN, S., YILMAZ, A., 2013. Norduz koçlarında aşım davranışı ve döl verim özelliklerine etkisi. 8. Ulusal Zootekni Kongresi, 05-07 Eylül 2013, Çanakkale.

C-ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 C1- YILMAZ A AYGÜN T 2002. Norduz erkek kuzularının bazı testis özellikleri. YYÜ Zir. Fak. Derg., 2 (1): 21-16.

C2- AYGÜN T YILMAZ A 2003. Akkaraman varyetesi Norduz ve Karakaş erkek kuzularının bazı testis özellikleri bakımından karşılaştırılması. YYÜ Vet Fak Derg 3(1-2): 12-14.

C3- KOR A DAŞKIRAN İ BİNGÖL M KESKİN S DEMİREL M YILMAZ A. 2005. Köylü koşullarında koç katım döneminde meraya ilave beslemenin Karakaş koyunlarının döl verim özelliklerine etkisi. YYÜ Fen Bil. Enst. Derg., 10 (1): 47-51.

C4- DEMİREL M ERDOĞAN S YILMAZ A BAKICI Y 2005. Merada otlayan ve meraya ilave verilen kesif yemle beslenen Karakaş ve Norduz kuzularının besi gücü özellikleri. YYÜ Sağlık Bil. Derg., 8 (1-2): 24-32.

C5- YILMAZ A CENGİZ F 2006. Norduz erkek kuzularında bazı üreme özellikleri arasındaki ilişkiler. YYÜ Tar. Bil. Derg., 16(1): 69-75.

C6- YILMAZ A CENGİZ F 2006. Norduz erkek kuzularında testis özellikleri ve serum testosteron konsantrasyonun yaşa göre değişimi. Ank. Üniv. Tar. Bil. Derg., 12 (3): 277-284.

C7- YEŞİLOVA A YILMAZ A KAKİ B 2006. Norduz erkek kuzularının bazı kesikli üreme özelliklerinin analizinde doğrusal olmayan regresyon modellerin kullanılması. YYÜ Tar. Bil. Derg., 16 (2): 87-92.

C8- YILMAZ A CENGİZ F 2008. Variations in sexual behavior characteristics of Norduz ram lambs based on age. OMÜ Zir. Fakt. Derg., 23 (1): 1-6

C9- YILMAZ A CENGİZ F 2010. Norduz erkek toklularında bazı spermatolojik özellikler ve yaşa bağlı değişimi. YYÜ Tar. Bil. Derg., 20 (2): 52-57.

C10- YILMAZ A CENGİZ F 2010. Norduz erkek kuzularında bazı ergenlik çağı özellikleri. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1): 3-6.

C12- Gökdal, Ö., Atay, O., Ülker, H., Yılmaz, A., 2012. Koyun ve keçilerde immunokastrasyon. Uluslararası Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi, Mayıs-Haziran, sayı: 2, sayfa: 103-107. 

B. ULUSLARARASIN BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (Proceedings) BASILAN BİLDİRİLER

 B1- YILMAZ A 2003. Biyoteknoloji ve gen mühendisliği uygulamalarının sosyal, ekonomik, çevresel, etik ve politik sonuçları. III. Ulusal Tıp Etiği Kongresi, 25-28 Haziran, Bursa, Türkiye.

B2  ÜLKER H YILMAZ A KARAKUŞ F YÖRÜK M BUDAĞ C de AVILA DM, REEVES JJ 2005. The Effects of immunization against LHRH using recombinant LHRH fusion protein, Ovalbumin-LHRH-7, on development, histologic and ultrasonografic appearance of ram lamb testis. Institute For Animal Husbandry 8th International Symposium “ Modern Trends in Livestock Production” 5th to 8th October, 2005, Belgrade Faculty of Agriculture, Zemun, Belgrade.

B3  ZER C AYGÜN T YILMAZ A 2006. Some aproaches of organic livestock Abstracts of the 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Book of abstracts no: 12, 17-20 September 2006, Antalya, Turkey.

B4- ÜLKER H KÜÇÜK M YILMAZ A YÖRÜK M ARSLAN L de AVILA DM, REEVES JJ 2006. The Effects of immunization against LHRH using recombinant LHRH fusion protein OL on testicular development, ultrasonographic and histological appearance of the testis in buck kids. J. Anim Sci. Vol: 87

B5  CEDDEN F DAŞKIRAN İ ÇETİN Y BİNGÖL M DEMİR AÖ YILMAZ A AYGÜN T 2007. Immunizing Norduz Goats against Inhibin (Plenary Invited Paper). New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock farming. 3-5 October, Zemun, Belgrade.

A- SCI ve SCI-expended yayınlar

SCIENCE CITATION INDEX VE ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

A1- AYGÜN T YILMAZ A. 2003. Norduz erkek oğlaklarında bazı testis özellikleri. Türk J Vet Anim Sci. 27: 1441-1445, SCI.

A-2 DEMİREL M KURBAL ÖF AYGÜN T ERDOĞAN S BAKICI Y YILMAZ A ÜLKER H 2004. Effects of supplementary feeding levels during mating period on reproductive performance of Karakaş ewes. J. Anim. And Vet. Advances 3 (7): 448-452.

A3- DEMİREL M KURBAL ÖF AYGÜN T ERDOĞAN S BAKICI Y YILMAZ A ÜLKER H 2004. Effects of supplementary feeding levels during mating on the reproductive performance of Norduz ewes and growth  and survival rate of their lambs. J. Biol. Sci., 4 (3): 283-287.

A4- BİNGÖL M AYGÜN T GÖKDAL Ö YILMAZ A. 2005. Some factors affecting milk production and post partum body weight of fat-tailed ewes in Turkey. J. Appl. Anim. Res. 27: 125-127, SCI.

A5- BİNGÖL M YILMAZ A CENGİZ F KUM D 2006. Effect of frequent ejaculation on live weight and sperm characteristics in Norduz lambs. J. Appl. Anim. Res. 30: 141-144, SCI .

A6- BİNGÖL M AYGÜN T GÖKDAL Ö YILMAZ A. 2006. The effects of docking on fattening performance and carcass characteristics in-fat-tailed Norduz male lambs. Small Rumin. Res. 64: 101-106, SCI.

A7- DAŞKIRAN İ BİNGÖL M KOR A DEMİR AO YILMAZ A KARACA S 2006. Feedlot performance and carcass characteristics of Norduz male kids. J. Anim. Vet. Advances, 5 (5): 430-433, SCI .

A8-YEŞİLOVA A YILMAZ A. 2007. The application of overdispersion and generalized estimating equations in repeated categorical data related to the sexual behaviours traits of farm animals. Journal of Applied Sciences 7(12): 1762-1767, SCI.

A9- ÜLKER H KÜÇÜK M YILMAZ A YÖRÜK M ARSLAN L de AVILA DM, REEVES JJ. 2009. Changes in testicular development, ultrasonographic and histological appearance of the testis in buck kids immunized against LHRH using recombinant LHRH fusion protein. Reprod. Dom. Anim. 44: 37-43, SCI.

A10- ÜLKER H YILMAZ A KARAKUŞ F YÖRÜK M BUDAĞ C de AVILA DM, REEVES JJ. 2009. LHRH fusion protein immunization alters testicular development, ultrasonographic and histological appearanceof ram testis. Reprod. Dom. Anim. 44: 593-599, SCI.

A11- YILMAZ A KARAKUŞ F YEŞİLOVA A 2009. Norduz ve Karakaş koçlarında eşeysel davranış özellikleri ve yaşla değişimi. Ankara Üniv. Tarım Bil. Derg., 15 (3): 270-276, SCI.

A12- MERT H KARAKUŞ K YILMAZ A AYGÜN T MERT N APAYDIN B SEYHAN E 2009.  Effects of genotype on testis, semen quality, and mineral composition of semen in various ram breeds. Biol Trace Elem Res. 132:93–102, SCI.

A13- DAŞKIRAN İ BİNGÖL M KARACA S YILMAZ A ÇETİN AÖ KOR A. 2010. The effect of feeding system on fattening performance slaughter, and carcass characteristics of Norduz male kids. Trop Anim Health Prod. 42:1459–1463, SCI.

A14- YILMAZ A GÖKDAL Ö.2010. Allografting and xenografting of testis tissue and using possibilities in the future. Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (6): 1073-1077, SCI.

A15- KOR A KARAKUŞ F TUNCER SS YILMAZ A BİNGÖL M CENGİZ F. 2011. Phenotypic correlations among fleece traits in Norduz and Karakaş sheep. Journal of Animal and Veterinary Advance. 10 (5): 574576, SCI.

A16- YILMAZ A KARACA S BİNGÖL M KOR A KAKİ B. 2011. Effects of the maternal behavior score (MBS) on weaning weight and litter survival in sheep. African J. Agric.  Res. 6(6):1393-1397, SCI.

A17- BİNGÖL M GÖKDAL Ö AYGÜN T YILMAZ A DAŞKIRAN I 2011. Some productive characteristics and body measurements of Norduz goats of Turkey. Trop Anim Health Prod. 44 (3): 1459-1463, SCI.

A18- YILMAZ A KARACA S KOR A BİNGÖL M. 2012. Determination of pre-parturition and post-parturition behaviors of Norduz goats. Kafkas Univ Vet Fak Derg 18 (2): 215-219, SCI.

A19 BİNGÖL M DAŞKIRAN I CEDDEN F DEMİR AO YILMAZ A 2012. Inhibin immunization in Norduz sheep. Arch Tierz 55 (2012), 179-183, SCI.

A20- GÖKDAL Ö ATAY O KUM Ş YILMAZ A EREN V 2012. The Effects of supplemental vitamin E on reproductive development of prepubertal Karya male lambs. Egyptian Journal of Sheep and Goat Sciences. 7(1): 11-17, SCI.

A21- KARAKUŞ, F. YILMAZ A., HAKAN B., STORMO, K., ÜLKER, H. The Effectiveness of recombinant OL fusion protein (ovalbumin-LHRH-7) in suppressing reproductive functions when injected in single-dose vaccination protocols with different adjuvants. Animal Reproduction Science. 138 (3): 228-232.

A22-YILMAZ, A., GÖKDAL Ö. 2013. Retinoic Acid Determines the Fate of Spermatogonia. Iranian . Applied Animal Science. 3(3): 431-438.

A23- SER, G. YEŞİLOVA, A., YILMAZ A. 2013. Comparıng Covarıance Structures Using Different Optimization techniques in glm on some sexual behaviors of male lambs. The Journal of Animal & Plant Sciences, 23(6): 1583-1587.