Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Telefon / 3504
Kurumsal E-Posta ayilmaz  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme10.02.2017 11:23:02

Doç.Dr AYHAN YILMAZ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi Kordinatör

  1. Adı Soyadı: Ayhan YILMAZ
  2. Doğum Tarihi: 25.04.1975
  3. Unvan: Doç. Dr.
  4.  Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Zootekni

YYÜ

1998

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü

YYÜ

1998-2001

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü

YYÜ

2002-2006

 

 

5.      Görevler

 

Görev ünvanı

Görev yeri

Yıl

Araş. Gör.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2000-2006

Yrd. Doç. Dr.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2007

Yrd. Doç. Dr.

Bitlis Eren Üniversitesi

2007-2013

Doç. Dr.

Bitlis Eren Üniversitesi

2013

Doç. Dr.

Siirt Üniversitesi

2013

6.      Akademik Unvanlar:

Doçentlik-2013

    7.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri  

6.2. Doktora Tezleri

     8. İdari Görevler

     9. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

     10. Ödüller


Güncelleme : 13.02.2017 16:23:50
Yayınlar ve Projeler

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 B1- YILMAZ A 2003. Biyoteknoloji ve gen mühendisliği uygulamalarının sosyal, ekonomik, çevresel, etik ve politik sonuçları. III. Ulusal Tıp Etiği Kongresi, 25-28 Haziran, Bursa, Türkiye.

B2  ÜLKER H YILMAZ A KARAKUŞ F YÖRÜK M BUDAĞ C de AVILA DM, REEVES JJ 2005. The Effects of immunization against LHRH using recombinant LHRH fusion protein, Ovalbumin-LHRH-7, on development, histologic and ultrasonografic appearance of ram lamb testis. Institute For Animal Husbandry 8thInternational Symposium “ Modern Trends in Livestock Production” 5th to 8th October, 2005, Belgrade Faculty of Agriculture, Zemun, Belgrade.

B3  ZER C AYGÜN T YILMAZ A 2006. Some aproaches of organic livestock Abstracts of the 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Book of abstracts no: 12, 17-20 September 2006, Antalya, Turkey.

B4- ÜLKER H KÜÇÜK M YILMAZ A YÖRÜK M ARSLAN L de AVILA DM, REEVES JJ 2006. The Effects of immunization against LHRH using recombinant LHRH fusion protein OL on testicular development, ultrasonographic and histological appearance of the testis in buck kids. J. Anim Sci. Vol: 87

B5  CEDDEN F DAŞKIRAN İ ÇETİN Y BİNGÖL M DEMİR AÖ YILMAZ A AYGÜN T 2007. Immunizing Norduz Goats against Inhibin (Plenary Invited Paper). New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock farming. 3-5 October, Zemun, Belgrade.

 

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 C1- YILMAZ A AYGÜN T 2002. Norduz erkek kuzularının bazı testis özellikleri. YYÜ Zir. Fak. Derg., 2 (1): 21-16.

C2- AYGÜN T YILMAZ A 2003. Akkaraman varyetesi Norduz ve Karakaş erkek kuzularının bazı testis özellikleri bakımından karşılaştırılması. YYÜ Vet Fak Derg 3(1-2): 12-14.

C3- KOR A DAŞKIRAN İ BİNGÖL M KESKİN S DEMİREL M YILMAZ A. 2005. Köylü koşullarında koç katım döneminde meraya ilave beslemenin Karakaş koyunlarının döl verim özelliklerine etkisi. YYÜ Fen Bil. Enst. Derg., 10 (1): 47-51.

C4- DEMİREL M ERDOĞAN S YILMAZ A BAKICI Y 2005. Merada otlayan ve meraya ilave verilen kesif yemle beslenen Karakaş ve Norduz kuzularının besi gücü özellikleri. YYÜ Sağlık Bil. Derg., 8 (1-2): 24-32.

C5- YILMAZ A CENGİZ F 2006. Norduz erkek kuzularında bazı üreme özellikleri arasındaki ilişkiler. YYÜ Tar. Bil. Derg., 16(1): 69-75.

C6- YILMAZ A CENGİZ F 2006. Norduz erkek kuzularında testis özellikleri ve serum testosteron konsantrasyonun yaşa göre değişimi. Ank. Üniv. Tar. Bil. Derg., 12 (3): 277-284.

C7- YEŞİLOVA A YILMAZ A KAKİ B 2006. Norduz erkek kuzularının bazı kesikli üreme özelliklerinin analizinde doğrusal olmayan regresyon modellerin kullanılması. YYÜ Tar. Bil. Derg., 16 (2): 87-92.

C8- YILMAZ A CENGİZ F 2008. Variations in sexual behavior characteristics of Norduz ram lambs based on age. OMÜ Zir. Fakt. Derg., 23 (1): 1-6

C9- YILMAZ A CENGİZ F 2010. Norduz erkek toklularında bazı spermatolojik özellikler ve yaşa bağlı değişimi. YYÜ Tar. Bil. Derg., 20 (2): 52-57.

C10- YILMAZ A CENGİZ F 2010. Norduz erkek kuzularında bazı ergenlik çağı özellikleri. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1): 3-6.

C12- Gökdal, Ö., Atay, O., Ülker, H., Yılmaz, A., 2012. Koyun ve keçilerde immunokastrasyon. Uluslararası Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi, Mayıs-Haziran, sayı: 2, sayfa: 103-107. 

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

D1- AYGÜN T YILMAZ A 2002. Norduz erkek oğlaklarında bazı testis özellikleri. 3. Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Ekim, Ankara

D2- DAŞKIRAN İ YILMAZ A ÇETİN AÖ. 2004. Norduz keçi yetiştiriciliği ve bazı tanımlayıcı ölçüleri. 4. Ulusal Zootekni Kongresi, 1-3 Eylül, Isparta, Türkiye.

D3- AYGÜN T KARAKUŞ F YILMAZ A GÖKDAL Ö ÜLKER H 2004. Van ili merkez ilçede et tüketim alışkanlığı. 4. Ulusal Zootekni Kongresi, 1-3 Eylül, Isparta, Türkiye.

D4- ZER C YILMAZ A AYGÜN T 2005. Gen mühendisliği ve ekolojik tarım gelişmeleri kapsamından tarımsal üretim. GAP IV Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Türkiye.

D5- YILMAZ A CENGİZ F KARAKUŞ F 2005. Koçlarda üreme davranışı. GAP IV Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Türkiye.

D6- YILMAZ A KARAKUŞ F YEŞİLOVA A 2007. Koçlarda cinsel davranış özellikleri ve yaşa göre değişimi. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

D7- YILMAZ A CENGİZ F 2007. Norduz erkek toklularında sperma özellikleri ve yaşa göre değişimi. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

D8- YILMAZ A KARACA S 2007. Ruminantlarda besleme davranışı ve değerlendirme prensipleri. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

D9- GÖKDAL Ö ATAY O KUM Ş YILMAZ A EREN V ÇETİNER Ş 2007. Karya tipi erkek kuzularda rasyona ilave edilen vitamin E’nin eşeysel davranış, testis özellikleri ve ergenlik çağı başlangıcı üzerine etkileri. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

D10- YILMAZ A 2007. Analık davranışının genetik temeli ve yavrularının yaşama gücüyle ilişkisi (Çeviri)15. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

D11- YILMAZ A GÖKDAL Ö 2009. Tür içi ve türler arası testis doku parçacıklarının transplantasyonu ve gelecekte kullanım olanakları. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 13-16 Aralık, Antalya, Türkiye.

d12- KARAKUŞ F KOR A BİNGÖL M TUNCER MS YILMAZ A CENGİZ F 2010. Norduz ve Kıl keçilerinde Kıl verimi ve kalitesinin belirlenmesi. 10. Keçicilik Kongresi. 24-26 Haziran, Çanakkale, Türkiye.

D13- KARAKUŞ F KOR A BİNGÖL M TUNCER MS YILMAZ A CENGİZ F 2010. Norduz Keçisi ve Kıl keçilerinde elde edilen üst ve alt kıllarda bazı fiziksel özellikler arasındaki fenotipik korelasyonlar. 10. Keçicilik Kongresi. 24-26 Haziran, Çanakkale, Türkiye.

D14-KARACA S YILMAZ A KOR A BİNGÖL M CAVİDOĞLU İ 2011. Ekstansif ve entansif koşullarda besiye alınan Norduz erkek toklularında kesim-karkas özellikleri, et kalitesi ve yağ asit kompozisyonu. 7. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Eylül, Adana.

D15- YILMAZ A KARACA S BİNGÖL M KOR A 2011. Norduz keçisi oğlaklarında yaşama gücü ve sütten kesim ağırlığı üzerine analık davranışı puanının (MBS) etkisi. 7. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Eylül, Adana.

D17- BİNGÖL M GÖKDAL Ö AYGÜN T YILMAZ A DAŞKIRAN İ 2011. Norduz keçilerinde bazı tanımlayıcı verim özellikleri ve vücut ölçüleri. 7. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Eylül, Adana.

D18- SER, G. KAKİ, B., YEŞİLOVA A., YILMAZ, A. 2013. Genel doğrusal karışık modellerde farklı kovaryans yapıları ve tahmin yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması. 8. Ulusal Zootekni Kongresi, 05-07 Eylül 2013, Çanakkale.

D19- YILMAZ, A., KARAKUŞ, F., HAKAN, B., STORMO K., CENGİZ, F., ÜLKER, H. 2013. Koçlarda üreme fonksiyonlarının baskılanmasında kapsüle edilmiş OL (Ovalbumin_LHRH-7) proteininin tek enjeksiyon olarak etkinliği. 8. Ulusal Zootekni Kongresi, 05-07 Eylül 2013, Çanakkale.

D20- KARACA, S., ERDOĞAN, S., YILMAZ, A., 2013. Norduz koçlarında aşım davranışı ve döl verim özelliklerine etkisi. 8. Ulusal Zootekni Kongresi, 05-07 Eylül 2013, Çanakkale.

 

7.7. Diğer yayınlar

E1- YILMAZ A CENGİZ F 2005. Çiftlik hayvanlarında immunokastrasyon uygulamasının besi gücü ve üreme özelliklerine etkisi. YYÜ Fen Bil. Enst. Derg., 10 (1): 6-11.

E2- YILMAZ A KARACA S 2008. Ruminantlarda besleme davranışı ve değerlendirme prensipleri. HR.Ü.Zir. Fakt. Derg., 12 (2): 79-84.

E3- YILMAZ A 2009. Spermatogonial kök hücreleri ve transplantasyonu. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 46 (2): 145-154.

E4- YILMAZ A HAKAN B 2010. Spermatogenesis süreçlerinin düzenlenmesinde GDNF’nin ( gliyal hücre türevi nörotropik factor ) rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2):83-87.

7.8. Uluslararası atıflar

7.9. Diğer atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler