Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı
Telefon / 3550
E-Posta abalbay  siirt.edu.tr
E-Posta asimbalbay  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme10.02.2016 11:27:27

Doç.Dr ASIM BALBAY

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Makine Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Asım BALBAY

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı                            : Asım BALBAY

Doğum Tarihi veYeri         : 15.11.1975 Elazığ

CepTelefonu/Email         :0 505 3937932/asimbalbay@gmail.com

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Makine Öğretmenliği

Fırat Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji bilim dalı

Fırat Üniversitesi

2001

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji bilim dalı

Fırat Üniversitesi

2008

Doçentlik

Makine Mühendisliği

ÜAK

Mart 2014

Yabancı Dili: İngilizce (ÜDS Fen Bilimleri-80)

Yüksek Lisans TezBaşlığı ve Tez Danışmanı:

Gövde Borulu IsıDeğiştiricilerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yasin VAROL

 

Doktora Tezi veDanışmanı:

Toprak Kaynaklı IsıPompası Sisteminin Yollardaki Kar ve Buzu Eritmek için Kullanılmasının Deneyselve Teorik Olarak Araştırılması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet ESEN

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Teknik Öğretmen

İstanbul Erkan Avcı Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve E.M.L

1999-2000

Teknik Öğretmen

Elazığ Palu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

2000-2007

Teknik Öğretmen

Elazığ Gazi Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve E.M.L

2007-2009

Yrd. Doç. Dr.

Siirt Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

2009-2014

Doç. Dr.

Siirt Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

2014-...

 

Projelerde YaptığıGörevler :

P1. Yürütücü-FÜBAP-1154: Toprakkaynaklı ısı pompası sisteminin yollardaki kar ve buzu eritmek içinkullanılmasının deneysel ve teorik olarak araştırılması

 

P2. Araştırmacı/Uzman-TUBİTAK-112R003:Siirt İl Yenilik Platformu (Enerji ile ilgili çalışmalar) 15.03.2012-15.06.2014

 

P3.Yürütücü-2013-SİÜMÜH-M3:Siirtİlinde Güneş Enerjili Tarımsal Sulamanın Araştırılması, 29.05.2015.

 

P4. Araştırmacı-2013-SİÜMÜH-M5:Modifiyeedilmiş çeşitli katalizörler varlığında Sodyum Bor hidrürden elde edilenhidrojenin yakıt pillerinde kullanımı, 29.05.2015.

 

İdari Görevler :

 • Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı(ÖYP)Koordinasyon Üyesi 2010-2013

 • Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim KuruluÜyesi 2009-2013

 • Siirt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü FarabiBölüm Koordinatörü 2011-2014

 • Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi FakülteKurulu Üyesi 2009-...

 • Siirt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı2009-...

 • SÜBAP Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Proje İnceleme veDeğerlendirme Komisyonu Başkanı 2013-...

 • Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi YönetimKurulu Üyesi 2014-...

 • Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi DisiplinKurulu Üyesi 2014-...

 • Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yönetim KuruluÜyesi 2014-...

 • Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Disiplin KuruluÜyesi 2014-...

 • Siirt Üniversitesi Etik Kurulu Üyesi 2014-...

 • Siirt Üniversitesi Senato Üyesi 2015-...

 

Ödüller :

 • Aylıkla Ödüllendirme, Milli Eğitim Bakanlığı, 2005

 • Takdirname, Palu Kaymakamlığı, 2007

 • Siirt Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü, 2012

 • TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri(2011-2014)

 

Verdiği Dersler

 • Isı Aktarımı

 • Akışkanlar Mekaniği

 • Mühendislik Bilimi 1-2

 • Enerji Yönetimi

 • Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

 • Hidrolik-Pnömatik Bilgisi

 • Bilgisayar Destekli Teknik Resim

   

  Uzmanlık ve İlgi Alanları

 • Termodinamik,

 • Isı Transferi,

 • Yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri,

 • Kurutma teknolojisi,

 • Hidrojen üretimi ve kullanımı,

 • CFD,

 • Yakıtlar ve yanma

   

  A. Uluslararasıhakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI):

  A1. Asım Balbay,Mehmet Esen. Experimental investigation of using ground source heat pump systemfor snow melting on pavements and bridge decks, Scientific Research and Essays,Vol.5(24), 3955-3966, 2010.

  A2. Asım Balbay, Ömer Şahin, MuratKarabatak. An investigation of drying process of shelled pistachio in a newlydesigned fixed bed dryer system by using artificial neural network, DryingTechnology, 29(14), 1685-1696, 2011.

  A3. Asım Balbay, Ömer Şahin.Microwave drying kinetics of a thin layer liquorice root, Drying Technology,30(08), 859-864, 2012.

  A4. Asım Balbay, Yılmaz Kaya, ÖmerŞahin. Drying of black cumin (Nigella sativa) in a microwave-assisted dryingsystem and modeling using extreme learning machine, Energy, 44, 352-357, 2012.

  A5. Asım Balbay. The modeling oftemperature controlled microwave drying of bittims (Pistacia terebinthus),Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research,28(2), 525-534, 2012.

  A6. Asım Balbay, Engin Avci, ÖmerŞahin, Resul Çöteli. Modeling of Drying Process of Bittim Nuts (pistaciaterebinthus) in a Fixed Bed Dryer System by Using Extreme Learning Machine,International Journal of Food Engineering, 8(4), Pages-ISSN (Online) 1556-3758.Article 10, 2012.

  A7. Asım Balbay, Ömer Şahin. Dryingof pistachios by using a microwave assisted dryer, Acta Scientiarum. Technology,35 (2), 263-269, 2013.  

  A8. Asım Balbay, Ömer Şahin, HakanÜlker. Modeling of convective drying kinetics of pistachio kernels in a fixedbed drying system, Thermal Science, 17 (3), 839-846, 2013.

  A9. Asım Balbay,Mehmet Esen. Temperature distributions in pavement and bridge slabs heated byusing vertical ground-source heat pump systems, Acta Scientiarum. Technology,35(4),677-685, 2013.

  A10. Asım Balbay, Ömer Şahin.Hydrogen production from sodium borohydride in boric acid-water mixtures,Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects,36(11), 1166-1174, 2014.

  A11. CaferSaka, Arzu Ekinci, Ömer Şahin, Asım Balbay. Influence of plasmatreatment on Ce0.05-Ni-W-B catalyst for hydrogen production by hydrolysis ofNaBH4, Journal of Energy Institute, 1166-1174, DOI: 10.1016/j.joei.2015.02.004

   

  A12. ÖmerŞahin, Cafer Saka, Arzu Ekinci, Asım Balbay. Hydrogen Production byHydrolysis of NaBH4 with Cr-Ni-W-B Catalyst: Effects of Cold Plasma andChromium Content, International Journal of Chemical Reactor Engineering,DOI: 10.1515/ijcre-2015-0139

   

  B. Uluslararasıhakemli dergilerde yayımlanan makaleler (Diğer İndeksler) :

  B1. Asım Balbay,Yahya Hişman Çelik. Yarımsilindirik, silindirik ve paket tipi katı yakıtlı kalorifer kazanlarının ısılverim değerlerinin deneysel olarak araştırılması (Experimental research of the semi-cyclindirical, cyclindirical andpacked boilers by thermal efficiency), E-Journal of New World Science Academy,Volume:4,  Number: 1, p.113-122, 2009.

  B2. Asım Balbay.A fuel cell system using the hydrogen energy obtained from mixture of NaBH4and H3BO3, Energy Education Science and Technology PartA: Energy Science and Research, Special Issue, 245-248, 2012.

  B3. Asım Balbay,Experimental-Computational Study on Drying of Black Cumin  (Nigella sativa) in a Fixed Bed Dryer and ina Thermo-gravimetric Analysis System, Arab Gulf Journal ScientificResearch(AGJSR), 31 (2&3), 134-144, 2013. EBSCO Elsevier

  B4. Asım Balbay, Hakan Ülker, ÖmerŞahin. An experimental study on drying of pistacia terebinthus in a fixed beddryer, Fluid Dynamics and MaterialsProcessing, 9 (1), 1-10, 2013.

  C. Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

  C1. Yasin Varol, Asım Balbay. Gövde borulu ısıdeğiştiricilerinin tasarımı için bir paket programın geliştirilmesi, 7.Uluslararası Yanma Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,s.s.265-274, 17-18 Temmuz 2002,  Ankara,Türkiye.  

  C2. Asım Balbay,Ömer Şahin, Hakan Ülker. Experimental investigation of drying process of shelledpistachio grown in Siirt province, Turkey. 6th International AdvancedTechnologies Symposium(IATS’11)”, 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey.

  C3. Asım Balbay,Hakan Ülker, Ömer Şahin. Drying behaviours of bittim (Pistacia terebinthus) ina fixed bed drying system. Sixth International Conference on ThermalEngineering: Theory and Applications(ICTEA 2009) May 29-June 1, 2012, Istanbul,Turkey.

  C4. Asım Balbay, Hakan Ülker, Selman Demirtaş, Ömer Şahin. AnExperimental Study on a Fully Automatic Controlled Irrigating System by UsingSolar Energy in Siirt, Turkey, SOLARTR 2014 Conference & Exhibition, 19–21November 2014, Izmir

  D. Ulusalhakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  D1. Hikmet Esen, Asım Balbay. Yer kaynaklı birısı pompası sistemindeki toprak ısı değiştiricisi boru uzunluğunun belirlenmesi,Mühendis ve Makine Dergisi, 44 (527), 55-61, 2003.

  D2. HikmetEsen, Asım Balbay, Mehmet Esen. Toprak kaynaklı ısı pompasısistemlerinde toprak ısı değiştiricisi boyunun hesaplanması, EnerjiTeknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, 97, 84-88, 2003.

  D3. Asım Balbay, Yüksel Esen. Yeni bir baca tasarımı ve Elazığilindeki TOKİ konutlarına uygulanması, Doğu Anadolu Bölgesi AraştırmalarıDergisi, 6, 1, 107-114, 2007.  

  D4. Asım Balbay, Mehmet Esen. Toprak kaynaklı ısı pompası sistemininköprülerdeki karın/buzun eritilmesine etkisi, Doğu Anadolu BölgesiAraştırmaları Dergisi, 6, 1, 119-122, 2007. 

  D5. Asım Balbay, Mehmet Esen. Yollardaki kar ve buzu önleyici sistemler,Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 6, 1, 169-174, 2007. 

  D6. Asım Balbay, Ömer Şahin, Gülhanım Kılıç, Esra Kelsoy. HidrojenÜreticili Bir Mikro PEM Yakıt Pili Sistemi, Fırat Üniv. Mühendislik BilimleriDergisi, 25(1), 33-38, 2013.

  D7. AsımBalbay. Doğal Gaz Enerjisi ve KonutIsıtmada Kullanımının Deneysel Araştırılması, Siirt İli Örneği, BEÜ FenBilimleri Dergisi, 4(1), 26-34, 2015.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitaplarında basılan bildiriler:

E1. Asım Balbay,Enver Kızılaslan. Siirt ilindeki enerji kaynakları ve potansiyel analizi. 2.Anadolu Enerji Sempozyumu, s.s.314-320, 02-04 Mayıs 2013, Diyarbakır, Türkiye.

E2. Arzu Ekinci, Ömer Şahin,Tülin Avcı Hansu, Asım Balbay. Mikrodalga ile Aktivitesi Artırılmış Co-BKatalizörünü Kullanarak Sodyum Borhidrür’den Hidrojen Üretimi, UTES'13 – 9. UlusalTemiz Enerji Sempozyumu, 25-28 Aralık 2013, Konya, Türkiye.

F. Kitap(Bölüm)

1. Ömer Şahin, Mustafa Pala, Asım Balbay, FevziHansu, Hakan Ülker. Energy Profile of Siirt. Energy Systems and Management, Chapter30, Springer, 2015.

Bilimsel Hakemlikler

 1. Hakem, e-Journal of New World Sciences Academy Natural and Applied Sciences, 2011 (2 Makale).
 2. Hakem, Energy Conversion and Management, 2011 (1 makale).
 3. Hakem, Food Science and Technology International, 2011(2 makale)
 4. Hakem, Journal of Agricultural Science and Technology, 2011(1 makale)
 5. Hakem, Food Science and Technology International, 2012(1 makale)
 6. Hakem, CYTA-Journal of Food, 2012(1 makale)
 7. Hakem, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 2012(2 makale)
 8. Hakem, Heat and Mass Transfer, 2012(1 makale)
 9. Hakem, Drying Technology, 2012(1 makale)
 10. Hakem, Desalination and Water Treatment (DWT), 2013(1 makale)
 11. Hakem, Journal of Renewable Energy, 2013(1 makale)
 12. Hakem, Energy Conversion and Management, 2013 (1 makale).
 13. Hakem, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2013 (1 Proje)
 14. Hakem, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, 2014 (1 proje)
 15. Hakem, Firat University Turkish Journal of Science and Technology, 2014 (1 makale)
 16. Hakem, Heat and Mass Transfer, 2014(1 makale)
 17. Hakem, Energy Conversion and Management, 2015 (1 makale).
 18. Hakem, Energy Conversion and Management, 2015 (1 makale).
 19. Hakem, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 2015(1 makale)
 20. Hakem, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2015 (1 makale)
 21. Hakem, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 2015(1 makale)
 22. Hakem, Particulate Science and Technology, 2016 (1 makale)

Katıldığı Kurslar

 • Hidrolik-Pnömatik Kursu, 2004

 • Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim ProgramlarıKursu, 2004

 • Satranç Kursu, 2006

 • 1. Kademe Satranç Antrenör YetiştirmeKursu, 2006

 • Katı Modelleme Kursu(Solidworks), 2008

 • TÜBİTAK, Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu,Haziran 2009

 • Proje Tabanlı Beceri Yarışması KatılımBelgesi, 2006

 • TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri,2012

 • TÜBİTAK, Temel ve Uygulamalı DoğaBilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, 2014


Güncelleme : 06.12.2016 15:10:10